Ručná fólia EcoStretch

Našu najnovšiu inováciu predstavuje ručná bezcievková predpnutá strečová fólia s označením EcoStretch. Vďaka novovyvinutej výrobnej technológii má fólia EcoStretch mnohé vlastnosti lepšie, je podstatne hospodárnejšia, ako klasické ručné strečové fólie.

Ručná fólia EcoStretch má praktické použitie pomocou plastového aplikátora, ktorý sa dá veľmi rýchlo a jednoducho zmontovať, jeho používaním sa dá skrátiť ovinutie a predchádzať poraneniu rúk.

V porovnaní s klasickou ručnou fóliou EcoStretch sa dá skrátiť doba balenia skladovacej jednotky asi o 30%, ba čo viac, rovnakú stabilitu môžeme dosiahnuť asi s 50%-ným množstvom fólie. V porovnaní s klasickými fóliami je množstvo odpadu o 50% nižší.

Vďaka výrobnej technológii je fólia EcoStretch odolnejšia proti poškodeniu, roztrhnutiu, nezávisle od nepresností pri ukladaní.

Je unikátne, že pri používaní fólie nedochádza k jej poškodeniu, ku stratám!

Ručná bezcievková fólia EcoStretch 430/600/7

Šírka:    430 mm
Hrúbka: 7 my
Dĺžka:    600 bm

Našim štandardným výrobkom je predpnutá fólia hrúbky 7 mikrónov.

V našej palete výrobkov sa nachádzajú aj fólie EcoStretch hrúbky 8 a 9 mikrónov, ktoré dodáme na základe osobitnej objednávky v krátkych dodacích lehotách.

Dobrou správou je pre tých našich zákazníkov, ktorí trvajú na cievkovom vyhotovení fólií, že na požiadanie môžeme fóliu EcoStretch vyrobiť aj v cievkovom vyhotovení.

K tomuto nášmu výrobku odporúčame vymeniteľný plastový aplikátor, pomocou ktorého sa dajú výrobky zabaliť ľahko, bezpečne a rýchlo.

Typ Rozmer (šírka/hrúbka/dĺžka) Aplikátor
ručná predpnutá fólia 430/7/600 bez cievky
ručná predpnutá fólia 430/7/600 s cievkou
ručná predpnutá fólia 430/7/300 bez cievky
ručná predpnutá fólia 430/7/300 s cievkou
ručná predpnutá fólia 430/8/600 bez cievky
ručná predpnutá fólia 430/8/600 s cievkou
ručná predpnutá fólia 430/8/300 bez cievky
ručná predpnutá fólia 430/8/300 s cievkou
ručná predpnutá fólia 430/9/600 bez cievky
ručná predpnutá fólia 430/9/600 s cievkou
ručná predpnutá fólia 430/9/300 bez cievky
ručná predpnutá fólia 430/9/300 s cievkou
strojová predpnutá fólia 430/7/4200 s cievkou
strojová predpnutá fólia 430/8/3600 s cievkou
strojová predpnutá fólia 430/9/3200 s cievkou

Ručná fólia EcoStretch

Našu najnovšiu inováciu predstavuje ručná

bezcievková predpnutá strečová fólia s označením EcoStretch. Vďaka novovyvinutej výrobnej technológii má fólia EcoStretch mnohé vlastnosti lepšie, je podstatne hospodárnejšia, ako klasické ručné strečové fólie.

Ručná fólia EcoStretch má praktické použitie pomocou plastového aplikátora, ktorý sa dá veľmi rýchlo a jednoducho zmontovať, jeho použitím sa dá skrátiť ovinutie a predchádzať poraneniu rúk.

Strojová fólia EcoStretch

Fólie EcoStretch vyrábame už aj v strojovom vyhotovení. Odporúčame ich takým spotrebiteľom, ktorí balia strečovou fóliou bez predpínania.

Počet výmeny kotúčov klesne na jednu tretinu, nakoľko oproti klasickým kotúčom s 1400-1800 metrami fólie každý kotúč strojovej EcoStretch fólie obsahuje fóliu v dĺžke 4200 metrov.

Vďaka spoľahlivosti ukladania, pevnému baleniu sa jej používaním dajú dosiahnuť značné úspory.

Predpnutá strojová fólia EcoStretch 430/7/4200

Šírka:              430 mm
Hrúbka:         6,6-7 my
Dĺžka:            4200 bm

Vnútorný rozmer cievky: 76 mm
Váha cievky: 1,5 kg
Brutto váha kotúča: 13,1 kg