Našou snahou je:

  • pri poskytovaných službách najvyššia, pri výrobkoch o potrebná kvalita
  • spolupráca pri výbere a  plánovaní
  • dodávka presne v dohodnutom termíne
  • udržiavanie potrebného kontaktu, informovanie o nových možnostiach, o technickom rozvoji.

Naši súčasní zahraniční výrobcovia boli vybraní podľa prísnych kritérií a na základe 14 ročných skúseností. Ich výrobkami sú viacvrstvové, flexo tlačou potlačené plošné fólie, papierové tašky, papierové vrecúška, plastové reklamné tašky, plastové vrecúška, plastové vrecia a regranuláty.

K baliacim strojom, ktoré obal hotového produktu vytvárajú z plošnej fólie vyhotovenej z rôznych materiálov s rôznymi vlastnosťami, dodávame BALIACI  MATERIÁL (fóliu, vrecúško) potlačený modernou a úspornou tlačiarenskou technikou, či už ide o osvedčenú, tradičnú alebo novú kombináciu materiálov.